МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

25 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, както следва:
1. 05 Районно управление
Група „Експертно-криминалистическа дейност“
- разузнавач VI - IV степен (ЕКД) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. 09 Районно управление
Група „Експертно-криминалистическа дейност“
- разузнавач VI - IV степен (ЕКД) – 1 (една) вакантна длъжност.


Зап.№ 8121К-5459/24.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Дата за интервю

Класиране

 07 май 2021 | 15:03