МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

23 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, както следва:
1. Отдел „Оперативен дежурен център“
02 сектор
- полицейски инспектор VI - III степен (радист) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. 01 Районно управление
Група „Оперативна дежурна част“
- полицейски инспектор VI - IV степен (дежурен) – 1 (една) вакантна длъжност;
3. 02 Районно управление
Група „Оперативна дежурна част“
- полицейски инспектор VI - IV степен (дежурен) – 1 (една) вакантна длъжност;
4. 03 Районно управление
Група „Оперативна дежурна част“
- полицейски инспектор VI - IV степен (дежурен) – 1 (една) вакантна длъжност;
5. 04 Районно управление
Група „Оперативна дежурна част“
- полицейски инспектор VI - IV степен (дежурен) – 1 (една) вакантна длъжност;
6. 05 Районно управление
Група „Оперативна дежурна част“
- полицейски инспектор VI - IV степен (дежурен) – 2 (две) вакантни длъжности;
7. 07 Районно управление
Група „Оперативна дежурна част“
- полицейски инспектор VI - IV степен (дежурен) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5394/22.03.2021 г.  и  Изм. на зап. № 8121К-5394/22.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

 14 април 2021 | 17:38