МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

25 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, както следва:
Сектор „Масови мероприятия”
01 група „Организация и планиране на охраната на мероприятия”
- полицейски инспектор VІ - ІІІ степен – 2 (две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-4088/25.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

 09 април 2021 | 16:12