МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Аерогари

23 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Аерогари

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Аерогари при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, както следва:
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ
ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - АЕРОГАРА СОФИЯ
03 ГРУПА
- полицейски инспектор VI - V степен – 1 вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5384/22.03.2021 г.   Методика за изпит по чужд език

Списък на допуснатите кандидати

 15 април 2021 | 16:02