МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Драгоман

07 апр 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Драгоман

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, както следва:
1. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ОЛТОМАНЦИ
1.1. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - ОЛТОМАНЦИ
- полицейски инспектор VІ - V степен – 1 (една) вакантна длъжност.
2. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ТРЪН
2.1. ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА“
- полицейски инспектор VІ - V степен – 1 (една) вакантна длъжност).
2.2. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - СТРЕЗИМИРОВЦИ
- полицейски инспектор VІ - V степен – 1 (една) вакантна длъжност).
3. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - БЕЛОГРАДЧИК
3.1. ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА“
- полицейски инспектор VІ - V степен – 2 (две) вакантни длъжности.
4. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - БРЕГОВО
4.1. 02 ГРУПА „ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА“
- полицейски инспектор VІ - V степен – 1 (една) вакантна длъжност.
4.2. ГРУПА „ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“
- разузнавач VІ - V степен – 1 (една) вакантна длъжност.
4.3. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - ВРЪШКА ЧУКА
- полицейски инспектор VІ - V степен -1 (една) вакантна длъжност.
4.4. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - БРЕГОВО
- полицейски инспектор VІ - V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-8121К-5666/06.04.2021 г.    Методика за изпит по чужд език

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати  и  Допълнение към протокол рег.№ 4078р-5742/26.04.2021г.

 


 14 май 2021 | 21:48