МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Елхово

07 апр 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Елхово

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителски длъжности в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, както следва:
1. СЕКТОР „ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“
1.1. ГРУПА „ОПЕРАТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ“
- разузнавач VI - IV степен – 2 (две) вакантни длъжности.
2. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МАЛКО ТЪРНОВО
2.1. ГРУПА „ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“
- разузнавач VI - V степен – 1 (една) вакантна длъжност.
2.2. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - МАЛКО ТЪРНОВО
- полицейски инспектор VI - V степен (началник на смяна) – 1 (една) вакантна длъжност.

3. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ЕЛХОВО
3.1. ГРУПА „ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“
- разузнавач VI - V степен – 1 (една) вакантна длъжност.
4. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД
4.1. ГРУПА „ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“
- разузнавач VI - V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5668/06.04.2021 г.    Методика за изпит по чужд език

Списък на допуснатите кандидати

 27 април 2021 | 18:36