МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Русе

24 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Русе

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в изпълнителска длъжност в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Русе при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, както следва:
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ВИДИН
ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - ВИДИН
- полицейски инспектор VI - V степен (началник на смяна) – 1 вакантна длъжност.

Зап.№ 8121K-3912/22.02.2021 г.   Методика за изпит по чужд език

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от проведените изпити за установяване нивото на притежаваната чуждоезикова подготовка

Резултати от етап „Психологично изследване”

Дата за интервю

Класиране и Крайно класиране

 30 март 2021 | 18:12