МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Враца

05 мар 2021

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Враца

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР – Враца, както следва:
1.Отдел „Криминална полиция“
Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“
Група „Противодействие на престъпления в отраслите на икономиката“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност
2. Районно управление - Враца
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на тежки престъпления“
- началник на група  - 1 (една) вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-4027/25.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати


Класиране и Крайно класиране   Изм. на протокол рег. № 369р-6802/07.04.2021 г. 

 08 април 2021 | 11:46