МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Плевен

01 апр 2021

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Областна дирекция на МВР – Плевен

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР - Плевен, както следва:
1. Сектор „Специални тактически действия”
началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Второ районно управление - Плевен
Сектор „Криминална полиция”
Група „Противодействие на криминалната престъпност – Сторгозия“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление - Долни Дъбник
Група „Охранителна полиция“
началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление - Гулянци
4.1. началник III степен - 1 (една) вакантна длъжност;
4.2. група „Охранителна полиция“
началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
5. Районно управление - Пордим
Участък - Славяново
началник на участък (КП) - 1 (една) вакантна длъжност;
6. Районно управление - Кнежа
Група „Криминална полиция”
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5574/30.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

 20 април 2021 | 16:41