МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” - МВР

15 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” - МВР

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” - МВР, както следва:
1. ОТДЕЛ 01 „ТРАНСГРАНИЧНА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТРАФИК И НЕЗАКОННО ПРОИЗВОДСТВО НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА“
- Началник на отдел - 1 (една) вакантна длъжност.
1.1. Сектор 02 „Трафик на хора“
- Началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност.
2. ОТДЕЛ 04 „КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ”
- Началник на отдел - 1 (една) вакантна длъжност.
2.1. Сектор 02 „Противоправно съдържание в интернет“
- Началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121K-3229/12.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране

Допускане на кандидат

Резултати от „Проверка на професионалните знания” на кандидат

Крайно класиране на кандидат

 29 март 2021 | 16:22