МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Кърджали

01 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Кърджали

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР - Кърджали, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция”
Сектор ,,Противодействие на криминалната престъпност”
Група ,,Престъпления против собствеността”
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност.
2. Районно управление - Кърджали
2.1. Сектор ,,Криминална полиция”
Група ,,Противодействие на криминалната престъпност” - Север
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност.
2.2. Сектор ,,Охранителна полиция”
Група ,,Териториална полиция”
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-879/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Класиране и Крайно класиране

 


 11 март 2021 | 19:10