МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Кърджали

01 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Кърджали

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
    ОБЯВЯВАМ
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР - Кърджали, както следва:
Отдел ,,Охранителна полиция”
Сектор „Пътна полиция“
- началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност.    


Зап.№ 8121К-876/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Класиране и Крайно класиране


 10 март 2021 | 14:26