МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) Плевен, Стара Загора;

01 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) Плевен, Стара Загора;

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, както следва:
1. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Левски
- началник на районна служба - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Раднево
- началник на районна служба - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-881/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране

 05 март 2021 | 11:33