МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) Смолян, София;

01 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) Смолян, София;

На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
ОБЯВЯВАМ
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, както следва:
1. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Смолян
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Чепеларе
- началник на районна служба - 1 (една) вакантна длъжност.
2. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - София
2.1. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Елин Пелин
- началник на районна служба - 1 (една) вакантна длъжност;
2.2. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Костинброд
- началник на районна служба - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-880/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати  и  Изменение на протокол рег. № 1983р-2422/12.02.2021 г.

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране

 15 март 2021 | 17:45