МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР

19 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, както следва:
Сектор „ЕТИАС“
-началник на сектор – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3789/18.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Провеждане на етап „Проверка на професионалните знания”

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране


 18 март 2021 | 15:27