МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Велико Търново

18 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Велико Търново

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР – Велико Търново, както следва:
1. Районно управление - Велико Търново
1.1. Сектор „Криминална полиция”
- началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Група „Престъпления против личността“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
1.3. Участък – Балван
- началник на участък (КП) - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Горна Оряховица
 2.1. Сектор „Криминална полиция”
 Група „Противодействие на криминалната престъпност“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
 2.2. Сектор „Охранителна полиция”
 Група „Охрана на обществения ред“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3754/17.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране


 17 март 2021 | 16:31