МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Враца

19 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Враца

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР – Враца, както следва:
Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-5256/16.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Класиране и Крайно класиране

 08 април 2021 | 16:28