МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Ловеч

12 апр 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Ловеч

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР – Ловеч, както следва:
Отдел „Разследване“;
Сектор „Разследване РУ – Ловеч и РУ – Угърчин“;
-Началник на сектор (главен разследващ полицай) – 1 (една) вакантна длъжност .

Зап.№ 8121К-5762/08.04.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати


 27 април 2021 | 15:35