МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пловдив

14 апр 2021

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Пловдив

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР – Пловдив, както следва:
Четвърто районно управление – Пловдив
Сектор „Охранителна полиция“
- началник на сектор – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5816/13.04.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране

 05 май 2021 | 13:47