МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Разград

18 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Разград

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР - Разград, както следва:
Районно управление - Разград
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3755/17.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране


 24 март 2021 | 14:34