МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Силистра

11 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Силистра

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР – Силистра, както следва:
Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“
- началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-1367/04.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Класиране и Крайно класиране


 22 февруари 2021 | 15:02