МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Шумен

31 мар 2021

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Шумен

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР – Шумен, както следва:
Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
1. Група „Регистрация и отчет на пътните превозни средства, собствениците им и водачи“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5580/30.03.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

 08 април 2021 | 11:56