МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Монтана

02 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Монтана

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР - Монтана, както следва:
1. Сектор „Специални тактически действия“
- началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Монтана
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на престъпления против личността“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-4042/25.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”  и  Изменение на протокол рег. № 301р-7277/01.04.2021 г.

Класиране и Крайно класиране

 02 април 2021 | 17:17