МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Русе

26 яну 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Русе

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
    ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР - Русе, както следва:
Второ районно управление – Русе
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-521/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране


 05 февруари 2021 | 18:06