МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Ямбол

25 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Ямбол

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР - Ямбол, както следва:
Районно управление – Ямбол
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на престъпленията против личността“
- Началник на група - 1 (една) вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-5461/24.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Теми за изпит

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране

 20 април 2021 | 15:23