МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

15 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, както следва:
1. Отдел „Оперативен дежурен център”
01 сектор
- началник на сектор (главен оперативен дежурен) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. 01 Районно управление
Група „Оперативна дежурна част”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
3. 06 Районно управление
Група „Оперативна дежурна част”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3223/12.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране


 24 март 2021 | 13:28