МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

15 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

    На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
    ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, както следва:
1. Отдел „Охранителна полиция”
1.1. 02 сектор „Организация и контрол на териториална полиция”
1.1.1. 01 група „Териториална полиция”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
1.1.2. 02 група „Лицензи и контрол на частната охранителна дейност”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. 04 сектор „Охрана на обществения ред и оперативни обекти”
04 група
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
1.3. Сектор „Общинска полиция”, (чл. 94 от ЗМВР) по допълнителен щат към щата на Столична дирекция на вътрешните работи
04 група „Опазване на обществения ред, дежурна част и административно-наказателна дейност”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
2. 01 Районно управление
Сектор “Охранителна полиция”
Група “Охрана на обществения ред”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3221/12.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

 20 април 2021 | 15:11