МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

15 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в отдел „Пътна полиция” към Столична дирекция на вътрешните работи, както следва:
1. 01 сектор „Организация и контрол на пътното движение”
03 група „Пътен контрол – тежки пътно-транспортни произшествия”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
2. 02 сектор „Контрол, регулиране и осигуряване на мероприятия”
2.1. 02 група „Специализирана група за контрол, регулиране и осигуряване на мероприятия”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
2.2. 04 група „Организация на движението и автоматизирани системи за управление на движението”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
3. 03 сектор „Административно обслужване”
3.1. 02 група „Отчет на водачи на МПС”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
3.2. 03 група „Автоматизирани системи за контрол на пътното движение”
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
4. 04 сектор „Пътни превозни средства”
- началник на сектор – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-3226/12.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране


 28 април 2021 | 16:20