МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

25 яну 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
    ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, както следва:
Отдел „Противодействие на криминалната престъпност”
1. 08 сектор „Детска престъпност и криминален контингент“
- началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност;
2. 04 сектор „Наркотици“
2.1. 01 група
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
2.2. 02 група
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
2.3. 03 група;
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
3. 05 сектор „Улична престъпност“
3.1. 01 група
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
3.2. 02 група
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;
4. 06 сектор „Престъпления против собствеността и културно-исторически ценности“
01 група
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-591/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране

 09 февруари 2021 | 17:33