МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Елхово

23 мар 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Елхово

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, както следва:
1. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МАЛКО ТЪРНОВО
1.1. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - МАЛКО ТЪРНОВО
- заместник-началник I степен – 1 (една) вакантна длъжност.
2. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ЕЛХОВО
2.1. ГРУПА „ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5383/22.03.2021 г.   Методика за изпит по чужд език

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 22 април 2021 | 14:20