МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Русе

05 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Русе

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Русе при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, както следва:
СЕКТОР „РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“
ГРУПА „ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-1526/04.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Класиране и Крайно класиране

 23 февруари 2021 | 17:50