МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба тероризма“ - МВР (СОБТ)

06 апр 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ - МВР (СОБТ)

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за преминаване в ръководнa длъжност в дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ - МВР, както следва:
ОТДЕЛ „ТАКТИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ”
Сектор „Бойно осигуряване на специални операции“
- Началник на сектор – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-5630/05.04.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране

 28 април 2021 | 16:02