МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР

10 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,
1.  ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“
1.1. сектор „Лаборатория - гр. Варна“
- специалист VI - IV степен - 1 (една) вакантна длъжност;
- специалист VI - IV степен (ОДМВР-Силистра) - 1 (една) вакантна длъжност.
1.2. сектор „Лаборатория - гр. Плевен“
- специалист VI - IV степен (ОДМВР-Ловеч) - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-1953/09.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Допускане на кандидат

 23 април 2021 | 16:35