МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР

10 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Институт по психология - МВР за вакантна изпълнителска длъжност, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,
ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“
сектор „Криминална психология“
- специалист VI - I степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-1955/09.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Крайно класиране 05 май 2021 | 13:57