МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Национален институт по криминалистика – МВР

27 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Национален институт по криминалистика – МВР

      На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Национален институт по криминалистика – МВР за вакантна изпълнителска длъжност, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
03 ОТДЕЛ „ЦИФРОВИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
Сектор „Компютърни системи и мрежови устройства“
– специалист VІ - І степен – 1 (една) вакантна длъжност. 


Зап.№ 8121К-335/20.01.2021 г.   

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати 

Резултати от „Проверка на специфичните знания”


 11 май 2021 | 16:09