МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

01 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Първо районно управление – Благоевград
1.1. Сектор „Охранителна полиция“
1.1.1. Група „Териториална полиция“
- младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност;
1.1.2. Група „Охрана на обществения ред“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Второ районно управление – Благоевград
2.1. Сектор „Охранителна полиция“
2.1.1. Група „Териториална полиция“
- младши полицейски инспектор – 2 (две) вакантни длъжности;
2.2. Участък – Симитли
- младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Разлог
3.1. Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Банско
4.1. Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.
 
Зап.№ 8121К-849/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Допускане на кандидат

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Недопускане на кандидат

 28 април 2021 | 17:54