МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна

28 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Трето районно управление – Варна
1.1. Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Участък – Владиславово
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Четвърто районно управление – Варна
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
3. Районно управление – Девня
Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Провадия
4.1. Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
4.2. Участък – Дългопол
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-596/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Допускане на кандидат

1.Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

2.Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

 06 април 2021 | 17:37