МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин

03 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Видин
1.1. Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
младши полицейски инспектор - 1 (една) вакантна длъжност;
1.2 Участък „Нов път“
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;
1.3. Участък – Арчар
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Белоградчик
Група „Охранителна полиция“
- младши полицейски инспектор - 1 (една) вакантна длъжност;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 2 (две) вакантни длъжности;
3. Районно управление – Кула
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-508/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Удължаване на срока за провеждане на конкурс


 20 април 2021 | 16:21