МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Габрово

28 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Габрово

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Габрово на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- полицай – старши полицай  – 4 (четири) вакантни длъжности;
- младши автоконтрольор II – I степен – 4 (четири) вакантни длъжности;

Зап.№ 8121К-603/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

 19 април 2021 | 17:05