МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Добрич

26 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Добрич

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Добрич на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“
- младши автоконтрольор II-I степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Първо районно управление – Добрич
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 3 (три) вакантни длъжности;
3. Районно управление – Тервел
Група „Охранителна полиция“
- младши автоконтрольор II-I степен – 1 (една) вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-608/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

 31 март 2021 | 16:06