МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Кърджали

27 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Кърджали

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Кърджали на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - КЪРДЖАЛИ
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 2 (две) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности;
- младши автоконтрольор II - I степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-594/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 14 май 2021 | 21:37