МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Перник

27 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Перник

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Перник на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Първо районно управление – Перник
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 5 (пет) вакантни длъжности;
2. Второ районно управление – Перник
Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Радомир
Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай  – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-600/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

 16 април 2021 | 15:32