МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Плевен

03 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Плевен

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Плевен на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- полицай - старши полицай - 3 (три) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;
- младши автоконтрольор ІІ – І степен. - 2 (две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-922/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Допускане до участие в конкурсната процедура на кандидат


 22 април 2021 | 11:04