МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София

08 ное 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление - Пирдоп
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности.
2. Районно управление - Ботевград
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
- полицай - старши полицай (водач на служебно куче) – 1 (една) вакантна длъжност;
- младши автоконтрольор II - I степен – 2 (две) вакантни длъжности.
3. Районно управление - Сливница
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.
4. Районно управление - Правец
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.
5. Районно управление - Етрополе
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121K-13644/07.11.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 

 25 февруари 2020 | 09:53