МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София

28 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - София на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Пирдоп
Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай  – 3 (три) вакантни длъжности;
- полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Ботевград
Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай  – 5 (пет) вакантни длъжности;
- младши автоконтрольор II – I степен – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Правец
Група „Охранителна полиция“
- младши автоконтрольор II – I степен – 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Етрополе
Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай  – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-597/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

 16 април 2021 | 18:20