МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

26 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Харманли
Участък – Маджарово
- младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Димитровград
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
- младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-612/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Удължаване на срока за провеждане на конкурс

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 13 май 2021 | 17:31