МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

26 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Районни управления при Областна дирекция на МВР – Хасково
- полицай – старши полицай – 10 (десет) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-610/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Удължаване на срока за провеждане на конкурс

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”   и  Изменение на протокол рег.№ 272р-7573/01.04.2021 г.

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

 26 април 2021 | 17:02