МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Шумен

27 яну 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Шумен

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Шумен на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“
- младши автоконтрольор II-I степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Шумен
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
- полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности;
3. Районно управление – Велики Преслав
Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Нови пазар
Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
5. Районно управление – Каолиново
Група „Охранителна полиция“
- полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-602/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Удължаване на срока за провеждане на конкурс

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

 28 април 2021 | 16:14