МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна

16 мар 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Варна

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“
Група „Общинска полиция“ (по допълнителен щат (чл. 94 от ЗМВР), към щата на Областна дирекция на МВР – Варна)
- полицай – старши полицай – 8 (осем) вакантни длъжности.

Зап.№ 88121К-4459/08.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

 


 28 април 2021 | 16:08