МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца

01 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Охранителна полиция“
1.1. Сектор „Пътна полиция“
1.1.1. Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“
- младши автоконтрольор II - I степен - 1 (една) вакантна длъжност;
1.1.1.1. „Автоматизирани системи за контрол на правилата за движение“
- младши автоконтрольор II - I степен - 1 (една) вакантна длъжност.
2. Районно управление - Враца
2.1. Сектор „Охранителна полиция”
2.1.1. Група „Охрана на обществения ред”
- полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.
3. Районно управление - Козлодуй
3.1. Група „Охранителна полиция”
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;
- младши автоконтрольор II - I степен - 2 (две) вакантни длъжности.
4. Районно управление - Бяла Слатина
4.1. Група „Охранителна полиция”
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност.
5. Районно управление - Оряхово
5.1. Група „Охранителна полиция”
- полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-592/25.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

 15 април 2021 | 15:39